Tandarts & Specialisten Centrum Blaak (TSCB)
Algemene & Cosmetische Tandheelkunde; Parodontologie, Implantologie, Orthodontie, Endodontie & Gnathologie
Groenendaal 229
3011 ZW Rotterdam
010 414 03 41
NL - ENG
010 414 03 41
Online afspraak maken

Online afspraak maken

U kunt in één klik online een controle afspraak maken.

Nieuwe patiënt

Nieuwe patiënt

Aanmelden als nieuwe patiënt? Inschrijven kan via ons formulier.

Tarieven

Wij hanteren de in Nederland gebruikelijke tarieven. Een overzicht hiervan treft u onder dit stukje.

In onze praktijk kunt u uw nota per PIN-transactie voldoen. Wij willen u vriendelijk verzoeken nota’s onder de €100,- per PIN te betalen. U krijgt een nota mee die u eventueel bij uw verzekeraar kunt declareren.

De kosten van de behandeling zijn natuurlijk afhankelijk van de gebruikte producten en de tijd die de tandarts aan de behandeling heeft besteed.

 

Consultatie en diagnostiek

Code Omschrijving Prijs
C11 Periodieke controle € 21,00
C13 Probleemgericht consult € 21,00
C22 Schriftelijke medische anamnese € 21,00
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 99,46
C29 Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 27,63
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven-of onderkaak € 55,26
C80 Mondzorg aan huis € 16,58
C85 Weekendbehandeling € 21,00
C86 Avondbehandeling € 21,00
C87 Nachtbehandeling € 21,00
C90 Niet nagekomen afspraak € 0,00
X10 Kleine Rontgenfoto € 15,47
X21 Kaakoverzichtsfoto € 66,31
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 66,31
X24 Schedelfoto € 29,84
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto € 132,62
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 55,26

Preventieve mondzorg

Code Omschrijving Prijs
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie,per 5 minuten € 12,39
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten € 12,39
M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten € 12,39
M05 Beslijpen en/of behandelen melkelement € 24,87
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 16,58
M10 Fluoridebehandeling, methode I € 27,63
M20 Fluoridebehandeling, methode II € 22,10
M61 Mondbeschermer € 24.87

Vullingen, kronen en bruggen

Code Omschrijving Prijs
A15 Oppervlakte verdoving € 7,18
A10 Geleidings- en/of infiltratieverdoving € 13,81
V81 Eenvlaksvulling glassionomeer/glascarbomeer/compomeer € 34,26
V82 Tweevlaksvulling glassionomeer/glascarbomeer/compomeer € 48,07
V83 Drievlaksvulling glassionomeer/ glascarbomeer/compomeer € 59,40
V84 Meervlaksvulling glassionomeer/glascarbomeer/compomeer € 78,83
V91 Eenvlaksvulling composiet € 44,41
V92 Tweevlaksvulling composiet € 58,29
V93 Drievlaksvulling composiet € 69,39
V94 Meervlaksvulling composiet € 88,82
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 66,61
V30 Fissuurlak, eerste element € 24,98
V35 Fissuurlak, ieder volgens element in dezelfde zitting € 13,88
V40 het polijsten van vullingen, bijwerken van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzenen applicatie van medicament € 5.55
V50 Cofferdam € 11,10
V70 Parapulpaire stift exclusief techniekkosten € 11,10
V80 Wortelkanaalstift exclusief techniekkosten € 19,43
V85 Elk volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element exclusief techniekkosten € 8,33
R24 Kroon exclusief techniekkosten € 244,25
R31 Opbouw van plastisch materiaal € 33,31
R40 Eerste brugtussendeel  exclusief techniekkosten € 166,53
R45 Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel  exclusief techniekkosten € 83,27
R49 Toeslag voor brug op vijf of meer pijlerelementen  exclusief techniekkosten € 138,78
R61 Etsbrug met preparative  exclusief techniekkosten € 166,53
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 38,86
R66 Toeslag voor elke volgende  bevestiging boven het aantal van twee € 22,20
R Tijdelijke voorziening (kroon) voor langere periode € 65.00
E811 Opnieuw vastzetten kroon € 30.00
E815 Opnieuw vastzetten plakbrug

Kunstgebitten

Code Omschrijving Prijs
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 33,31
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 27,76
P10 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 83,27
P15 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen €166,53
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 61,06
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 16,65
P34 Frame kunstgebit, 1-4 elementen €227,60
P35 Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 310,86
P31 Wortelkap met stift €138,78
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 83,27
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 55,51
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element €13,88
P45 Noodkunstgebit €111,02
P21 Volledig kunstgebit bovenkaak €166,53
P25 Volledig kunstgebit onderkaak €222,05
P30 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 360,82
P14 Individuele afdruk met randopbouw € 61,06
P01 Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw € 38,86
P02 Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw € 83,27
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw € 55,51
P04 Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw € 83,27
P07 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk € 16,65

Chirurgie

Code Omschrijving Prijs
J97 Overheadkosten implantaten € 204,01
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 115,46
J01 Initieel onderzoek implantologie € 72,16
J02 Verlengd onderzoek implantologie € 111,02
J09 Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 266,45
J10 Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 166,53
J11 Prepareren donorplaats € 149,88
J12 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 160,98
J13 Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 77,72
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 216,49
J21 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond € 77,72
J22 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond € 127,68
J23 Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) € 83,27
J24 Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond € 27,76
J25 Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond € 49,96

Wortelkanaalbehandelingen

Code Omschrijving Prijs
E01 Wortelkanaalbehandeling consult € 21,09
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 38,86
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 30,53
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 44,41
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nickel-titanium instrumenten € 47,30
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 99,92
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 144,33
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 188,74
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 233,15
E85 Elektronische lengtebepaling € 13,88
E19 Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting € 16,65
E51 Verwijderen van kroon of brug € 33,31
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 27,76
E53 Verwijderen van wortelstift € 38,86

Tandvleesbehandelingen

Code Omschrijving Prijs
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 147,11
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 160,98
T21 Grondig reinigen wortel door tandarts, per element € 29,98
T31 herbeoordeling met pocketstatus, na initiele tandvleesbehandeling € 86,04
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiele tandvleesbehandeling € 99,92
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 44,41
T51 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 77,72
T53 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 112,13
T55 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 149,33
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus € 147,11
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 160,98

Implantaten

Code Omschrijving Prijs
P111 Plaatsen implantaat € 234.48
P131 Plaatsen afdekschroef voor implantaat € 69.00
P211 Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) € 99.00
P311 Maken proefopstelling ten behoeve van implantologie € 125.00
P320 Nazorg implantologie € 25.00
P331 Maken boormal € 84.00
P411 Ophoging bodem bijholte per kaakhelft € 300.00
P431 Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft € 193.00
P451 Aanvullende ophoging bodem bijholte tijdens plaatsen implantaat € 100.00
P511 Oogsten eigen botweefsel € 145.00
P611 Transplantatie tandvlees/bindweefsel € 110.00
P911 Verwijderen implantaat € 175.00
P915 Verwijderen kapotte schroef en/of abutment

Kaakgewrichtsbehandelingen

Code Omschrijving Prijs
G01 Uitgebreid functie-onderzoek € 50,00
G62 Occlusale spalk € 149,88
G64 Controle bezoek spalk incl. kleine correcties € 27,76
G33 Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 55,51
G61 Instructie spieroefeningen € 55,51
G65 Indirect planmatig inslijpen € 305,31
G67 Behandeling triggerpoint € 61,06
G69 Opbeetplaat € 61,06
G66 Biofeedbacktherapie € 49,96
G10 Niet standaard beetregistratie 83,27

Nazorg

Code Omschrijving Prijs
W112 Nazorg standaard € 75.00
W114 Nazorg uitgebreid

Diversen

Code Omschrijving Prijs
X111 Deelprestatie avond-, nacht-, en weekendbehandeling € 25.00
X211 Spalken per element € 21.00
X221 Verwijderen spalk per element € 6.00
X311 Inwendig bleken per element € 65.00
X331 Uitwendig bleken per kaak € 165.00
X411 Maken van gebitsmodellen € 65.00
X431 Mondbeschermer € 35.00
X511 Afgeven tandheelkundige verklaring € 25.00
X555 Second opinion € 85.00
X611 Verdoving door middel van een roesje (sedatie) € 277.94
X631 Verdoving door middel van algehele narcose (anesthesie) € 125.00
X711 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten € 165.00
X731 Tijdtarief mondzorg aan bijzondere zorggroepen € 125.00
X751 Tijdtarief mondzorg AWBZ € 0.00
X781 Tijdtarief topreferente mondzorg € 175.00
X811 Snurk- en slaapstoornis behandeling € 0.00
X911 Mondzorg aan huis € 25.00
X951 Mondzorg op locatie € 25.00
X991 Gedeeltelijk voltooid werk